slide1

slide2

slide3

slide4

Firmast

Elekter OÜ teeb kõiki elektritöid A-klassi pädevuspiirkonnas
(st piiranguteta):

  • elektripaigaldise projekteerimine
  • nõrkvoolupaigaldise projekteerimine, automaatika
  • elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine
  • elektripaigaldise käit
  • elektripaigaldise ehitamisel omanikujärelevalve
  • elektripaigaldise ehitise ekspertiis

Elektritöödega tegeleme aastast 1989.

MTR registreeringud:

TEL000335 (mis tahes tehniliste näitajatega
elektripaigaldised
ja -elektriseadmed)

 

FPR000333 (automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide
projekteerimine)

 

EEP002786 (nõrkvoolusüsteemid, ehitiste kontrollimis- ja
juhtimissüsteemide automatiseerimine, elektroonilise side
võrgud ja -rajatised)

 

Kajastus meedias:

Eramu elektripaigaldise kavandamist alusta koos eskiislahendusega

Äripäev

05.10.05